Test na syndrom vyhoření

test je zcela zdarma

Časová náročnost cca 3 minuty.

Dotazník, který využíváme pro hodnocení míry syndromu vyhoření, je standardizovaná škála SMBM (Shirom – Melamed Burnout Measure) vytvořená profesory izraelské univerzity Tel-Aviv, Arie Shirom a Samuel Melamed a je celosvětově využívána. Vyhoření lze pozorovat v několika rovinách – fyzické, emoční a kognitivní. Tento dotazník hodnotí jak všechny tři oblasti individuálně: únavu fyzickou, kognitivní (rozumovou) i emoční vyčerpání, tak celkové skóre vyhoření. 

Pokyny k vyplnění testu:
V testu jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, u následujících otázek, jak často jste v posledních 30 pracovních dnech zažili každý z níže uvedených pocitů. Čím upřímnější k sobě budete, tím přesnější bude Váš výsledek.