Stres a proč ho měřit

V souvislosti s hektickým stylem života, kterým žijeme, se slovo stres stalo jedním z nejpoužívanějších slov v našem slovníku. A není to jen slovo. Je to realita, kterou žijeme a která nás významně ovlivňuje.

Podle The American Institut of Stress zhruba 75% lidí prožívá stres, který má zásadní vliv na jejich jejich duševní či fyzické zdraví.

Pokud se chcete dočíst možné důsledky stresu, nahlédněte níže.

Důsledky stresu

CO ZÍSKÁTE ANALÝZOU STRESU?

KVALITNÍ PÍSEMNÉ VYHODNOCENÍ, KTERÉ:

JE KLINICKY A VĚDECKY OVĚŘENO

Je založeno na vědecky a klinicky ověřených postupech, které provedou vynikající odborníci z OUSHI (UPOL).

BUDE OBSAHOVAT VYSVĚTLENÍ HODNOT STRESU

Bude obsahovat informace o tom, v jakém stresu se nacházíte z pohledu psychologického i biologického. Budou zde uvedeny Vaše hodnoty i s vysvětlením toho, co znamenají.

POSKYTNE MOŽNOST SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI

Vám poskytne jedinečnou možnost srovnání s ostatními. Budou zde uvedeny také hodnoty, kterých dosahují lidé stejného věku a pohlaví.

PŘEDLOŽÍ DOPORUČENÍ ODBORNÍKŮ

Vám předloží řadu doporučení od našich odborníků psychologů/psychoterapeutů, jak se stresem pracovat a jak ho redukovat.

MŮŽE BÝT NÁSLEDOVÁNO KONZULTACÍ

U varianty Analýza stresu s osobní konzultací je v ceně také hodinová konzultace s psychoterapeutem/psychologem, během které spolu můžete probrat Vaše výsledky a potřeby a následně vymyslet nejlepší způsob eliminace stresu Vám na míru. Bude to čas jen o Vás a pro Vás.

Důsledky stresu

Z výše uvedeného je zřejmé, že stres ovlivňuje nejen nás samotné (naše zdraví), ale také další aspekty našeho života, jako jsou vztahy s okolím a práce.Světová zdravotnická organizace (WHO) o distresu (nadměrné negativní zátěži) mluví jako o NEJZÁVAŽNĚJŠÍM ZDRAVOTNÍM PROBLÉMU, SE KTERÝM SE LIDSTVO POTÝKÁ. Je proto nezbytné tuto situaci řešit. Zastáváme názor, ŽE MĚŘENÍ STRESU BY MĚLO BÝT BĚŽNOU SOUČÁSTÍ PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, jako je například měření hladiny cholesterolu či tlaku, a to vzhledem k závažnosti následků, které stres má.

Jak měříme stres?

Při analýze stresu využíváme unikátní kombinaci psychologického a biologického přístupu, protože jen tato kombinace nám ukáže opravdový obraz celku, tedy toho, jak moc je Vaše psychická a fyzická stránka stresem ovlivněna.

CO JE NAŠÍM CÍLEM?

Naším cílem je podat Vám pomocnou ruku v poznání a řešení Vaši aktuální stresové situace. Přesné změření (kvantifikace) aktuální stresové situace Vám poskytne odrazový můstek do budoucna. „Dobré“ výsledky Vám přinesou uklidnění a utvrzení, že vše je v pořádku a že ačkoli se občas cítíte pod tlakem a ve stresu, situaci máte pod kontrolou. „Horší“ výsledky Vám budou varováním a zároveň příležitostí k zamyšlení a ke změně. Součástí analýzy stresu je vždy doporučení a nabídka možností, jak stres redukovat. A pokud budete mít zájem, jsme připraveni Vám pomoct na cestě ke zlepšení situace.

ZAKOUPIT ANALÝZU STRESU

Zakoupit

Dlouhodobá spolupráce

Nabízíme také možnost dlouhodobé spolupráce v rámci individuálních nebo skupinových terapií.

Terapie

KONTAKTNÍ
INFORMACE

Kontakt
ADRESA
Univerzitní 244/22
Olomouc 77900
E-MAIL
laborator@oushi.upol.cz
TELEFON
+420 728 407 390