TEST NA SYNDROM VYHOŘENÍ
TEST JE ZCELA ZDARMA ČASOVÁ NÁROČNOST CCA 3 MINUTY.
Pokyny k vyplnění testu:

V testu jsou uvedena určitá tvrzení, která vystihují různé pocity, jež můžete mít v práci. Označte, prosím, u následujících otázek, jak často jste v posledních 30 pracovních dnech zažili každý z níže uvedených pocitů. Čím upřímnější k sobě budete, tím přesnější bude Váš výsledek