Test na syndrom vyhoření

TEST JE ZCELA ZDARMA ČASOVÁ NÁROČNOST CCA 3 MINUTY.

Dotazník, který využíváme pro hodnocení míry syndromu vyhoření, je standardizovaná škála SMBM (Shirom – Melamed Burnout Measure) vytvořená profesory izraelské univerzity Tel-Aviv, Arie Shirom a Samuel Melamed a je celosvětově využívána. Vyhoření lze pozorovat v několika rovinách – fyzické, emoční a kognitivní. Tento dotazník hodnotí jak všechny tři oblasti individuálně: únavu fyzickou, kognitivní (rozumovou) i emoční vyčerpání, tak celkové skóre vyhoření.